Voorwaarden

Reserveer tijdig: maak best geruime tijd vooraf een afspraak. U hoeft ook niet met de gehele suite in een keer te komen passen, dit kan per persoon op het moment die hem het best uitkomt.

 • Bij verhuring is het aanbieden van de identiteitskaart verplicht.
 • De huurprijs dient betaald te worden bij het vastleggen van de verhuurmodaliteiten. Bij een langere uitlening dan voorzien, wordt de huurprijs met 20% verhoogd per extra dag.
 • Levering: De kledij dient te worden afgehaald op de vooravond van de dag van gebruik.
 • Bij vertoon van de bestelbon zal de gehuurde kledij u overhandigd worden in speciale hoes en kapstok. U hoeft dus zelf geen verpakking te voorzien.
 • Terugkeer van de kledij: deze dient terug gebracht te worden in de bijhorende speciale hoes en kapstok de dag volgend op de dag van gebruik.
 • Schadevergoeding: Indien de kledij niet op tijd terug gebracht wordt, hebben wij recht om 50% van de huurprijs per dag vertraging aan te rekenen.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor alle gehuurde kledij alsook voor de opgelopen schade. De schade aan de kledij of/en een gebrek aan zorg aan deze, alsmede elk verlies van verpakkingsmateriaal zal eveneens aangerekend worden. Bij beschadiging aan hoeden, zullen deze hoeden volledig vergoed moeten worden. Gelieve dan ook geen bloemen of spelden op de zijden revers te steken!
 • Fashion for Men behoudt het recht een vaststelling te doen van de schade binnen de drie dagen vanaf de dag waarop de kledij terug gebracht werd. Deze vaststelling wordt niet perse uitgevoerd bij het terugbrengen van de gehuurde kledij.
 • De verzending en de terugzending van de gehuurde kledij wordt ondernomen op risico en op kosten van de huurder.
 • Afbestelling: Bij annuleren van een bestelling voor de datum van gebruik of ceremonie zal een vergoeding van 20% van de huurprijs worden aangerekend aan de klant. In geval van annuleren op de dag van afhaling, bedraagt de vergoeding 50% van de huurprijs.
 • Toepasbaar recht: De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Onverminderd artikel 624 § 1, 2° en 4° van het gerechtelijk wetboek, zijn alleen de Oudenaardse rechtbanken bevoegd.
 • Het sluiten van een huurovereenkomst houdt voor de klant in dat deze de gebruiksvoorwaarden aanvaardt.